382 581 433 obec@bozetice.cz

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška Obce Božetice č.1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Božetice č. 1/2011
vyhlaska-01-2011

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č. j. 7/2002 ze dne 30. 10. 2002
příspěvkové organizace Obce Božetice, Mateřské školy Božetice
Dodatek č. 2