382 581 433 obec@bozetice.cz

Vyhlášky obce

Vyhláška 01/2023 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhláška-01-2023

Vyhláška 02/2023 – požární řád obce
Vyhláška-02-2023

Vyhláška č. 1-2021 o stanovení obec.systému odpad.hospodářství
vyhláška-01-2021

Vyhláška č. 2-2021 místní poplatek za odpad.hospodářství
vyhláška-02-2021

Směrnice č. 1-2020
směrnice-01-2020

Směrnice č. 2-2020
směrnice-02-2020

Obecně závazná vyhláška Obce Božetice č.1/2015
Vyhláška-01-2015

Obecně závazná vyhláška Obce Božetice č. 1/2011
vyhlaska-01-2011

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č. j. 7/2002 ze dne 30. 10. 2002
příspěvkové organizace Obce Božetice, Mateřské školy Božetice
Dodatek č. 2