382 581 433 obec@bozetice.cz

Projekt „Oprava místní komunikace -Božetice, Mezi Hrušky a za bytovkami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj