382 581 433 obec@bozetice.cz

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ: – přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

NEPATŘÍ: – živočišné tuky (sádlo, lůj)

– motorový olej
– plast (krom lahví s olejem)

 

Popelnice na přepálený olej je umístěna na sběrném dvoře v Božeticích.