382 581 433 obec@bozetice.cz

GDPR

Informace k ochraně osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

1. Kontaktní údaje na pověřence:  
Svazek obcí Milevska
Husovo nám. 391
399 01 Milevsko 1

IČO: 65986580
www.sdruzeni-milevsko.cz
svazek.milevsko@seznam.cz

Kontaktní osoba od 1. 7. 2019:
Bc. Michaela Hrnečková
mobil: +420 602528913
e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

2. Práva subjektu údajů ke stažení zde
3. Právní titul zpracování OÚ – ke stažení zde