382 581 433 obec@bozetice.cz

Kultura

Kaple

V roce 1858 byla na školní zahradě na návsi postavena nová kaple, byla zasvěcena Nejsvětější Trojici. V roce 1935 byla kaple kompletně opravena včetně nové střechy. Oprava tehdy stála 7000 Kč.

Za války 3. dubna 1942 byl na příkaz německých úřadů z kaple sejmut zvon o váze 20 kg a byl odvezen do říše. V roce 1949 byl zakoupen zvon nový za 4000 Kč a svaz mládeže na něj daroval 3000 Kč. Dne 16. října 1949 byl posvěcen sepekovským děkanem a prvně zazvonil. Ironií osudu bylo, že byl zvon zakoupen v tehdejší NDR.

V kapli se nachází obraz Nejsvětější Trojice, který pravděpodobně v roce 1845 namaloval pan Skala z Písku za 30 zlatých. V roce 2006 byl obraz restaurován ak. malířkou Evou Procházkovou z Prahy.

 

Výklenková kaplička

Západně od obce stojí v polích výklenková kaplička, kterou dala vystavět rodina Zurkova, pravděpodobně v r. 1760. V roce 1820 ji dal sedlák Matěj Zurek opravit a znovu vysvětit.

Dne 16. června 1889 o božetické pouti byl posvěcen nový obraz Panny Marie  Sepekovské pro kapličku u Bečova, kterou dal obnovit nákladem 20 zlatých Václav Stejskal, rolník z Božetic čp. 21. Obraz maloval akademický malíř Bedřich Anděl z Prahy na plech. Obraz i s rámem stál 30 zlatých a tento náklad hradila obec Božetice, Václav Stejskal a manželé Mrázkovi z Božetic. Obraz později někdo odcizil.

Při poslední rekonstrukci v roce 2010, kterou hradila obec za přispění dotace, byla v kapli objevena původní freska. Malbu uvedl do původního stavu restaurátor Mgr. Josef Novotný z Prahy. Kaplička byla po opravě znovu posvěcena 23. 5. 2011.

 

POHLEDNICE  OBCE BOŽETICE A OSADY RADIHOŠŤ

Pohlednice je možno zakoupit na Obecním úřadě v Božeticích nebo v místní lidové knihovně.