Organizace a spolky

Tělovýchovná jednota Božetice

V obci působí tělovýchovná jednota, která má 220 členů a je nejaktivnější společenskou organizací. Do její činnosti jsou zapojeni i občané z okolních obcí a z Milevska. Fotbalový oddíl má 2 mužstva mužů a 1 žáků a oddíl ledního hokeje má 1 mužstvo mužů. Všechny oddíly jsou zapojeny do regionálních nebo okresních soutěží.

Tělovýchovná jednota pořádá v letním období několik tanečních zábav na parketu u hřiště nebo v sále KD.

Ve sportovním areálu je možno si zahrát tenis, ping-pong, metanou i petang (koule). Dále jěště volejbal a nohejbal. V zimním období se na koupališti bruslí.

e-mail: tj@bozetice.cz

Sbor dobrovolných hasičů

Byl založen v roce 1892 a v roce 2012 oslavil 120 let výročí svého založení.SDH organizuje 40 členů.

V roce 2005 vyhrál okrskovou hasičskou soutěž o putovní pohár.

e-mail: sdhbozetice@seznam.cz

hasici

Český svaz žencsz_2170

ČSŽ v Božeticích má dlouholetou tradici, první zmínky o založení jsou z roku 1954. V současné době má 82 členek a 15člený výbor, který s pomocí všech členek připravuje akce pro občany z Božetic i okolí.

Každoročně pořádá ples, dětský karneval, lampiónový průvod k pálení čarodějnic, dětský den plný her a soutěží nebo pořádá zájezd do některé ZOO. Pro všechny ženy z Božetic je vždy připraveno posezení s hudbou, občerstvením a vystoupením dětí z MŠ. Mezi další akce také patří organizace humanitárních sbírek. Tradici má již také vystoupení divadelních ochotníků z Božejovic. Uskutečnilo se několik zájezdů za krásami Slovenska, Maďarska a Moravy, kde byla ochutnávka vína při návštěvě vinných sklípků. ČSŽ ještě pořádá mikulášskou besídku s různými vystoupeními, cvičení pro ženy, přednášky a pedikůru. Uskutečnili se ukázky aranžování květin, pečení a zdobení perníčků, malování kraslic a různé další akce. Do budoucna chtějí ženy v těchto a podobných akcích pokračovat.

odkaz na stránky:
http://csz-bozetice.webnode.cz

Další organizace

V obci také působí Honební společenstvo Božetice – Přeštěnice a Myslivecké sdružení Bečov.