382 581 433 obec@bozetice.cz

Svoz odpadu

od 29. 4. 2024 do 27. 9. 2024 bude prováděn svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu.

Božetice (od potoka směr Sepekov)
Pondělí – lichý týden

Božetice (od potoka směr Radihošť), Radihošť, Kvěchov
Středa – lichý týden