Znaky obce

Předsedou Parlamentu ČR byly naší obci uděleny znak a vlajka.

Zhotovením jejich návrhu byl pověřen pan Tejkal.

znak

vlajka