Zastupitelstvo

  • Jaroslav Kofroň  –  starosta obce
  • JUDr. Drahomíra Glaserová  –  místostarostka
  • Ing. Jaromír Bareš
  • Jaroslav Hanzlík
  • Jaroslava Burianová
  • Josef Řezáč
  • Bc.Jan Jelínek DiS

Comments are closed