382 581 433 obec@bozetice.cz

Zastupitelstvo

  • František Horek  –  starosta obce
  • Ing. Jaromír Bareš  –  místostarosta
  • Ludmila Hanusová
  • Jaroslava Burianová
  • Mgr. Jitka Nováková
  • Karel Benedikt
  • Josef Řezáč